Quyền riêng tư thông tin tại cổng thông tin tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp.
Mọi thông tin bạn cung cấp tại cổng thông tin của VNUF được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tuyển sinh và đào tạo của Nhà trường, không cung cấp cho bất kỳ nơi nào khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.