Liên thông trình độ đại học, văn bằng 2 đại học hệ chính quy

           

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học

hình thức đào tạo chính quy năm 2022

           Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người có bằng tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo chính quy năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành được đề cập chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

2. Đối tượng tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.

+ Liên thông đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

- Phương thức tuyển sinh: Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập năm lớp 10,11, 12 hoặc dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.

3. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian xét tuyển: 01 đợt/tháng, cụ thể:

- Thời gian nhận hồ sơ đợt 01: từ ngày 02/01/2022.

- Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 25 hàng tháng. Thí sinh nhập học sau khi công bố kết quả xét tuyển 10 ngày.

4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

          - Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/ hồ sơ.

          - Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

- Hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 đại học, liên thông được đăng tải trên Website: http://vnuf3.edu.vn/, mục TUYỂN SINH.

5. Thông tin liên hệ

          - Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Tổ 4, phường Chi Lăng, TP PleiKu, Tỉnh Gia Lai.

          - Website: http://vnuf3.edu.vn/

- Email: daotaovnuf3@vnuf.edu.vn; Điện thoại: 02693.747706; 0983 288 066 - 0975 998 287

 

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC NGÀNH HỌC TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC

    TT
                                                           Khối ngành/Ngành học
          Mã ngành
       Chỉ tiêu

1Kế toán
            7340301
             50

2

Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)

7620110

50

3

Quản lý đất đai

7850103

50

4

Lâm sinh

7620205

50

 

 


 


 Danh sách tệp đính kèm
     1. 132962185533567953_Mau 03. Phieu xet Lien thong.doc
     2. 132962187189822862_Mau 03. Phieu xet Lien thong.doc