Phương thức tuyển sinh 2022

Năm 2022, Trường Đại học Lâm nghiệp (LNH) dự kiến tuyển sinh  400 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm: 6 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt).

1. Phương thức tuyển sinh

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 (nộp  hồ sơ xét tuyển trước thời điểm xét tốt nghiệp): Xét điểm TBC học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh  giá năng lực.

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường tổ chức thi ĐGNL để xét tuyển.


2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 400. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học được phân bổ tại bảng 01 ở dưới. 

Bảng 01. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học

(Mã trường: LNA - Cơ sở Gia Lai)

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Xét điểm thi THPT

Xét học bạ THPT

1

Ngành Kế toán:

7340301

50

50

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.

- Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Chuyên ngành Kế toán công

- Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

2

Ngành Quản trị kinh doanh:

7340101

50

50

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh

- Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

3

Ngành Lâm sinh:

7620205

25

25

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

 

- Chuyên ngành Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ

 

- Chuyên ngành Quản lý dịch vụ hệ sinh thái

4

Ngành Quản lý đất đai:

7850103

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về đất đai

- Chuyên ngành Quy hoạch sử dụng đất

- Chuyên ngành Công nghệ địa chính và Trắc địa bản đồ

5

Ngành Khoa học Cây trồng

7620110

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

6

Ngành Bảo vệ thực vật

7620112

30

20

A00. Toán, Vật lý, Hóa học

A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

B00. Toán, Hóa học, Sinh học

B08. Toán, Sinh học, Tiếng anh

 

Tổng cộng

 

215

185