Tuyển sinh đại học năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Thông báo tuyển sinh đại học năm 2023:

1. Phương thức tuyển sinh

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo 3 phương thức như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. (A00; A16; B00; C15; D01)

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023 (nộp  hồ sơ xét tuyển trước thời điểm xét tốt nghiệp): Xét điểm TBC học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh  giá năng lực.

Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM để xét tuyển.


2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học được phân bổ tại bảng 01 ở dưới. 

Bảng 01. Chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành theo từng phương thức tuyển sinh trình độ đại học

(Mã trường: LNA )

STT

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

I. Đại học chính quy

1

Lâm sinh

7620205

30

2

Quản lý đất đai

7850103

30

3

Khoa học cây trồng

7620110

30

4

Bảo vệ thực vật

7620112

30

5

Kế toán

7340301

30

6

Quản trị kinh doanh

7340101

30Danh sách tệp đính kèm
     1. 133203845368758609_TB số 06 v.v tuyển sinh bậc đại học năm 2023_001.png
     2. 133203845567190958_TB số 06 v.v tuyển sinh bậc đại học năm 2023_002.png