NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 (KỂ TỪ NGÀY 05/8/2021)

Chưa nhập

No file chosen

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

Chưa nhập

Chưa nhập

Chưa nhập

No file chosen

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

Chưa chọn

Invalid Input

No file chosen

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

Invalid Input

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

No file chosen

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc

No fiel chosen

Chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc; Theo thông báo trên giấy nhập học: Học phí học kỳ 1 (tạm thu) 2.800.000 đồng + Lệ phí làm thẻ sinh viên 50.000 đồng+ Bảo hiểm y tế (tự nguyện) mức 6 tháng là 282.000 đồng hoặc mức 12 tháng là 564.000 đồng; - Số TK: 62010001237891. Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai. Chủ TK: Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai; Sinh viên cần ghi rõ nội dung khi nộp tiền như sau: nhaphoc:Họ và tên sinh viên, số CMND/CCCD. Ví dụ: Nhaphoc:NguyenVanA,230007768.